سلامانه : مساعدت هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران برای انجام ۲۱۱ مورد عمل پیوند مغز استخوان در سه ماه اول سال ۹۵ تشریح شد.

به گزارش مهر، با توجه به اینکه یکی از برنامه های عملیاتی هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در راستای تحقق اهداف عالیه تشکیل آن (ایجاد زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور)، حمایت از رشد و گسترش کمی و کیفی انجام اعمال پیوند مغز استخوان در مراکز درمانی دانشگاهی سراسر کشور است.

بر همین اساس، در سه ماه اول سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۱۱ عمل پیوند مغز استخوان با حمایت هیات امنای صرفه جویی ارزی در مراکز پیوند مغز استخوان سراسر کشور انجام شده است.

از زمان انجام اولین پیوند مغز استخوان در ایران که در اسفند ۱۳۶۹ توسط دکتر اردشیر قوام زاده انجام شد، تا پایان سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ تعداد ۷۴۵۹ عمل پیوند مغز استخوان در مراکز پیوند سراسر کشور انجام شده است.

بر اساس آیین نامه حمایت از بیماران پیوند مغز استخوان، هیئت امنا به ازای هر مورد عمل پیوند مغز استخوان، مبلغ ۷۰ میلیون ریال است که ۴۰ میلیون ریال جهت هزینه های بستری و درمان های داخل بیمارستان، ۲۰ میلیون ریال هزینه داروهای بیمار و ۱۰ میلیون ریال مساعدت جهت تأمین تجهیزات بیمارستانی مربوطه) به عنوان مساعدت پرداخت می نماید.

با توجه به هزینه های چشمگیر دوره های دارودرمانی بیماران پیوند مغز استخوان، هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران علاوه بر مساعدت انجام شده در خصوص هزینه های دارویی زمان بستری بیماران (مطابق بند ج ماده ۳ آئین نامه حمایت از بیماران پیوند مغز استخوان)، پس از اتمام سقف مساعدت، بخشی از هزینه های درمان دارویی این بیماران را در قالب مساعدت واحد مددکاری اجتماعی هیئت امنا تقبل می نماید.

تعداد عمل پیوند مغز استخوان در بهار ۹۵

۱. بیمارستان دکتر علی شریعتی تهران - ۱۰۱

۲. بیمارستان نمازی شیراز - ۳۸

۳. بیمارستان آیت الله طالقانی تهران - ۳۴

۴. بیمارستان امام خمینی (ره) تهران - ۱۵

۵. بیمارستان شهید افضلی پور کرمان - ۵

۶. بیمارستان امیرکلای بابل - ۳

۷. بیمارستان منتصریه مشهد - ۴

۸. بیمارستان امیر شیراز - ۱۱