مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید
بنگر که از جانب والا می آید... آری، گل زهرا می آید...


میلاد نور مبارک

دانلود پوستر