خبرگزاری دانشجویان ایران -واحد علوم پزشکی تهران


سرویس صنفی- آموزشی

Hemato.jpg

بخش هماتولوژی بیمارستان دكتر شریعتی در سال 1354 در كنار بخش ریه تأسیس گردید. در سال 1357 با حضور دكتر قوام زاده و مطرح شدن بیماریهای سرطانی، این بخش به بخش هماتولوژی و انكولوژی تغییر نام داد. با پیشرفت دانش پزشكی در زمینه درمان بیماران سرطانی و خصوصاً به میان آمدن پیوند مغز استخوان به عنوان درمان انتخابی برخی از بیماریهای خونی و سرطانی، این بخش در اواخر سال 1369 اقدام به انجام پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان برای اولین بار در ایران نمود.

برای خوان کل مطلب به ادامه مطلب مراجعه کنید

خبرگزاری دانشجویان ایران -واحد علوم پزشکی تهران


سرویس صنفی- آموزشی

Hemato.jpg

بخش هماتولوژی بیمارستان دكتر شریعتی در سال 1354 در كنار بخش ریه تأسیس گردید. در سال 1357 با حضور دكتر قوام زاده و مطرح شدن بیماریهای سرطانی، این بخش به بخش هماتولوژی و انكولوژی تغییر نام داد. با پیشرفت دانش پزشكی در زمینه درمان بیماران سرطانی و خصوصاً به میان آمدن پیوند مغز استخوان به عنوان درمان انتخابی برخی از بیماریهای خونی و سرطانی، این بخش در اواخر سال 1369 اقدام به انجام پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان برای اولین بار در ایران نمود.


نیاز به انسجام برنامه های مطالعاتی و طرح ریزی پروژه های تحقیقاتی باعث گردید كه مركز تحقیقات هماتولوژی- انكولوژی و پیوند مغز استخوان وابسته به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال 1372 رسماً فعالیت خود را به صورت یك مركز تحقیقاتی مستقل آغاز كند.


اهداف این مركز مشتمل بر موارد زیر می باشد:
1-ارتقاء سطح دانش و توان علمی پژوهشی اساتید، متخصصین، محققان و دانشجویان در زمینه خون و مدیكال انكولوژی و بیماری های وابسته


2-توسعه و ارتقاء سطح تحقیقات بنیادی و كاربردی در زمینه خون و انكولوژی و بیماریهای وابسته


3-ارتقاء سطح سلامت جامعه و بهبود كیفیت زندگی بیماران


4-كمك به سیاست گذاران بهداشتی درمانی كشور به منظور تدوین اولویت های آموزشی، پژوهشی، درمانی و بهداشتی كشور در زمینه خون و مدیكال انكولوژی و بیماری های وابسته


5-توسعه و گسترش ارتباط با مراكز علمی پژوهشی داخل و خارج و تبادل دانش و نتایج پژوهشهای صورت گرفته
در راستای دستیابی به اهداف فوق، مأموریتها و وظایفی برای این مركز در نظر گرفته شد كه اعم آنها به شرح زیر خلاصه می شود:


1-انجام تحقیقات بنیادی و كاربردی به منظور ارزیابی شیوه های درمانی موجود و ابداع روشهای نوین و تبیین مطلوب ترین روش درمانی، نگهدارنده در زمینه خون و مدیكال انكولوژی و بیماری های وابسته


2-انجام تحقیقات بنیادی و كاربردی به منظور شناسایی و تعیین شاخصهای پایه و بالینی مؤثر در زمینه خون و مدیكال انكولوژی و بیماری های وابسته


3-فراهم نمودن زمینه مناسب و ارائه امكانات لازم (در حد توان) جهت ترغیب، جذب و تربیت فلوها، دستیاران، دانشجویان و سایر محققین در جهت اجرای تحقیقات بنیادی و كاربردی و نیز به دست آوردن سهم مناسبی از پایان نامه های تحصیلی این گروه در زمینه خون و مدیكال انكولوژی و بیماری های وابسته


4-مشاركت فعال با سایر مراكز پژوهشی داخلی و خارجی و همكاری متقابل در جهت اجرای طرحهای پژوهشی دانشگاهی، ملی، منطقه ای و جهانی


5-ارائه اطلاعات علمی و پژوهشی و دستاوردهای مركز به مراكز علمی و اجتماعی از طریق انتشار گزارش، بولتن و غیره


6-معرفی مركز و ارائه فعالیت های آن به جامعه به منظور اخذ مساعدتها و كمكهای مادی و معنوی جهت دستیابی به اهداف مركز


7-برنامه ریزی آموزشی و مشاركت فعال در زمینه تربیت و آموزش دانشجویان، دستیاران و متخصصان به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز كشور در این زمینه
به منظور اجرای مأموریتها و وظایف محوله، مركز تحقیقات هماتولوژی- انكولوژی و پیوند مغز استخوان با جذب و دعوت از حدود 25 نفر از اعضای هیأت علمی و متخصصین علوم مختلف با تخصصهای بالینی و علوم پایه (هماتولوژی، انكولوژی، پاتولوژی، فارماكولوژی بالینی، ایمونولوژی، آمار و اپیدمیولوژی، ژنتیك و عفونی) و نیز همكاری 125 نفر از پرستاران و كاركنان زحمتكش، شكل اجرایی فعالیت های درمانی، آموزشی و پژوهشی را ساماندهی نمود.


این مركز افتخار دارد كه در زمینه ارائه خدمات و اقدامات ذیل بنیانگذار و نخستین مركز در ایران بوده است:
•انجام نخستین مورد پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان در ایران در تاریخ 13/12/1369 و ادامه موفقیت آمیز آن جهت درمان انواع سرطان ها و سایر بیماری های صعب العلاج به گونه ای كه تا امروز این عمل از مرز 1600 مورد (با درصد موفقیت 80-70 درصد) نیز گذشته است.
•انجام روش پیوند سلولهای بنیادی خون (Peripheral Blood Stem Cells) برای اولین بار در تاریخ پزشكی ایران در سال 1376 و ادامه موفقیت آمیز آن به گونه ای كه آمار این عمل تاكنون بیش از 1208 مورد شده است.
•روش پیوند سلولهای بنیادی خون بند ناف (Cord Blood Transplantation) در تاریخ پزشكی ایران برای اولین بار در این مركز به تاریخ 27/9/1377 انجام شد كه با تحقق این روش برای پیوند، خون بند ناف كه قبلاً دور ریخته می شد، با استفاده از سیستم فریزینگ به عنوان یكی از منابع مهم پیوند مورد استفاده قرار می گیرد اما متأسفانه به دلیل كمبود امكانات آزمایشگاهی تاكنون تنها دو مورد از این عمل صورت گرفته است.
•به كارگیری پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان و خون جفت برای درمان بیماری تالاسمی (تاكنون280 مورد پیوند داشته ایم) كه خوشبختانه نتایج موفقیت آمیز آن موجب شده ایران، به عنوان دومین كشور دنیا به لحاظ كمیت و میزان موفقیت در نتایج پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان در بیماری تالاسمی شناخته شود.
•تهیه پلاكت به روش Single Donor كه یك روش ارزشمند در عمل پیوند می باشد. به كارگیری این شیوه از دستاوردهای آزمایشگاه تحقیقاتی این مركز می باشد.
این مركز شامل بخشهای پیوند، هماتولوژی (خون) و مدیكال انكولوژی، درمانگاه بسیار فعال روزانه و آزمایشگاه تحقیقات می باشد.


فعالیتها، طرحها و برنامه ها:
مركز تحقیقات هماتولوژی- انكولوژی و پیوند مغز استخوان حتی پیش از سازماندهی آن به صورت یك مركز تحقیقاتی مصوب و مستقل، فعالیت های علمی آموزشی گسترده ای داشته است. گواه این امر ارائه بیش از 200 مقاله علمی- پژوهشی در كنگره ها و مجلات علمی داخلی و خارجی، طراحی و اجرای بیش از 100 عنوان پایان نامه تحصیلی از سوی دانشجویان، رزیدنت ها و فلوها با اساتید این مركز می باشد. علاوه بر این مركز تحقیقات هماتولوژی- انكولوژی و پیوند مغز استخوان همواره مشاركت و ارتباط گسترده ای با مراكز علمی- تحقیقاتی داخلی و خارجی دارد كه از جمله مهمترین آنها به شرح زیر است:
1.IBMTR International BMT Registery
2. EBMT European BMT
3. APCC Asian Pacific Cancer Congress
4. ESO European Society Of Oncology
5. ASCO American Society Of Clinical Oncology
6. ASBMT American Society Of BMT
7. ASH American Society Of Hematology
8. APBMT Asian Pacific Bone Marrow Transplantation
9. ESH European Society Of Hematology
با این اوصاف این مركز همواره در حال بازنگری، تصحیح و توسعه فعالیت های خود می باشد. از جمله مهمترین طرحهای این مركز در بخشهای مختلف كه ضرورت اجرای آنها (برای سال 1379) تصویب و تدوین شده است موارد ذیل می باشد:
1-تصویب و شروع به اجرای پانزده طرح تحقیقاتی
2-تشكیل گروههای پژوهشی دانشجویی، تصویب و اجرای یازده طرح تحقیقاتی در قالب پایان نامه تحصیلی دانشجویان
3-راه اندازی طرح ملی تشكیل بانك پیوند سلولهای بند ناف در ایران
4-مطالعه و راه اندازی آزمایشگاه ژنتیك جهت ایجاد واحد تحقیقاتی ژن درمانی
5-اجرای طرح (Donor Lymphocyte Infusion) DLI جهت افزایش موفقیت پیوند
6-اجرای طرح (Non-myeloablative Stem Cell Transplantation)NST جهت افزایش موفقیت پیوند با كمترین عوارض
7-اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترك با سایر مراكز تحقیقاتی داخلی و خارجی، كه ازجمله این طرحها می توان به طرحهای زیر اشاره نمود:
•طرح بررسی مقایسه ای درمان سرطان مری به روش جراحی و Multymodality با همكاری گروه جراحی، مركز تحقیقات گوارش و انستیتو كانسر
•طرح تحقیقاتی بررسی الگوی خونسازی در بیماران AML با همكاری انستیتو پاستور و دانشگاه تربیت مدرس
•طرح تحقیقاتی بررسی اثرات غضروف كوسه ماهی بر سلولهای استئوساركوم با همكاری گسترده بخشهای علوم پایه دانشكده پزشكی، انستیتو پاستور
•طرح تحقیقاتی بررسی الگوی كروموزومی بیماران AML با همكاری مركز ملی ژنتیك و گروه ژنتیك دانشكده پزشكی
•طرحهای تحقیقاتی بررسی بیماران پیوند مغز استخوان با مركز IBMTR و EBMT
علاوه بر موارد فوق كه دستیابی به آنها برای سال 1379 برنامه ریزی شده است طرحهای توسعه ای ذیل نیز در برنامه های كوتاه و بلندمدت این مركز قرار دارد:
1-توسعه بخش های مطالعات كروموزومی، آزمایشگاه میكروبیولوژی، آزمایشگاه تطبیق بافتی (HLA,PCR
2-توسعه آزمایشگاه خون و مدیكال انكولوژی تشكیل آزمایشگاه ژن درمانی (Gene Therapy
h)

لینک مطلب : http://www.isnatums.com/news/archives/top/002065.php