رییس مركز تحقیقات پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشكی تهران گفت : اعتبار لازم برای ساخت نخستین بانك عمومی سلولهای بنیادی خون بند ناف و مغز استخوان در بیمارستان دكتر شریعتی تهران تامین شده است .
دكتر اردشیر قوام زاده در مصاحبه با خبرنگار ما ؛ افزود : در حال حاضر در چهار بخش پیوند خون و مغز استخوان این بیمارستان بیش از 60 تخت پیوند مجهز در حد استاندارد جهانی وجود دارد و تاكنون 2000پیوند مغز استخوان در این بیمارستان صورت پذیرفته است .
وی با بیان این كه این مركز از نظر تعداد پیوند و همچنین اثربخشی72 درصدی پیوند ها در قاره آسیا مشابه ندارد افزود : هم اكنون 600 نمونه خون بند ناف هم در بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان نگهداری می شود تا در صورت نیاز بیمارانی كه دهنده ای از میان اعضای خانواده خود ندارند ، پس از مطابقت از نظر عوامل ژنتیك و هماهنگی سلولهای بنیادی ، به آنان تزریق شود .
دكتر قوام زاده تاكید كرد : هر چه تعداد این نمونه ها و در واقع تعداد ذخیره سلولهای بنیادی خونی در این بخش زیادتر شود امكان درمان تعداد بیشتری از بیماران فراهم می شود ضمن اینكه اگر تعداد نمونه های این بانك به 5000 نمونه برسد ، بانك ایرانی سلولهای بنیادی خون می تواند به بانك جهانی سلولهای بنیادی متصل شود و تبادل رایگان بسته های خون بند ناف و سلولهای بنیادی مغز استخوان را با دیگر كشورها برقرار کند ، در حالی كه بدون عضو شدن در این بانك در حال حاضر قیمت هر بسته نمونه سلولهای بنیادی در دنیا 40 هزار دلار است .
وی با بیان اینكه در حال حاضر بانك خصوصی خون بند ناف و سلولهای بنیادی كه در پژوهشگاه رویان راه اندازی شده است برای استفاده عموم امكان پذیر نیست گفت : هر شخص در مدت زندگی خود ممكن است یك در میلیون به سلول های بنیادی خودش نیاز پیدا كند اما اگر این بانك عمومی باشد همه بیمارانی هم كه دهنده مناسبی برای آنان در خانواده شان وجود ندارد ، می توانند تحت درمان با سلولهای بنیادی قرار گیرند و در مواردی كه نمونه مناسب آنان در ذخیره های داخلی موجود نباشد می توانند از نمونه های خارجی به صورت رایگان بهره مند شوند .
بنابراین گزارش به گفته دكتر قوام زاده اعتبار لازم برای ساخت ساختمانی با 5000 متر مربع زیربنا در كنار بیمارستان دكتر شریعتی برای راه اندازی بخش های مجهز درمانی خون و انكولوژی و احداث بانك عمومی سلولهای بنیادی خون و مغز استخوان تامین شده است و عملیات احداث این ساختمان به زودی اغاز میشود .
تصویر با صدا دارد

لینک خبر: http://www.iribnews.ir/PrintableNR.aspx?ID=16581856