مراسم کلنگ زنی اولین مرکز سلولهای بنیادی در استانهای شمالی

به نقل ازروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، مراسم کلنگ زنی اولین مرکز سلولهای بنیادی در استانهای شمالی مصادف با میلاد با سعادت امام رضا(ع) در ساعت 10 صبح درروز دوشنبه مورخ 20/8/1387  توسط یک خیّر محترم امیرکلایی و با حضور مسئولین شهری و دانشگاه علوم پزشکی بابل، در مرکز تالاسمی و ژنتیک امیرکلا انجام شد. دکتر تمدنی مسئول مرکز تالاسمی در خصوص کار سلولهای بنیادی گفتندمرکز سلولهای بنیادی می تواند سلولهای بنیادی را در یخچالهای متروژن که در دمای بسیار پایین نگهداری کرداین سلولها جهت درمان بسیای از بیمایها نظیر نازایی سرطان اختلالات عصبی بیماریهای ژنتیک وبیماریهای قلبی قابل استفاده است   نماینده ریاست دانشگاه ضمن قدردانی از عمل خداپسندانه این خیّر استقبال و حمایت دانشگاه را در تجهیز وراه اندازی اعلام نمودند.  این مرکز در سه طبقه وبا زیربنای 1200متر مربع ساخته خواهد شد
 در این گزارش آمده است، فرزند خیّر محترم توضیحاتی را مبنی بر هدف از تاسیس این مجموعه دادند این خیر محترم مبلغ 600میلیون تومان جهت ساخت مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی کمک.در این گزارش آمده
درادامه امام جمعه شهرستان بابل ضمن تشکر از زحمات مسئولین و دست اندرکاران مرکز تالاسمی بخاطر کسب رتبه اول کشوردر کنترل این بیماری، تاسیس بانک سلولهای بنیادی در بابل  موجب کسب آبرو و امتیاز عنوان نمودند.

لینک خبر: http://www.mubabol.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=563