انجام پیوند مغز استخوان در مراكز استان ها

گروه جامعه: رئیس هیات امنای ارزی وزارت بهداشت از اجرای تفاهم نامه گسترش مراكز پیوند مغز استخوان از مهرماه خبر داد و گفت: به این ترتیب در مراكز انتقال خون استان های بزرگ، دستگاه های آماده سازی پیوند مغز استخوان متمركز می شود. 


    ابراهیم متولیان در گفتگو با ایسنا، با اشاره به آماده شدن تفاهم نامه سه جانبه میان هیات امنای ارزی، معاون سلامت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به منظور گسترش مراكز پیوند مغز استخوان در كشور، افزود: در این تفاهم نامه تلاش شد تا استان ها با شیوع بیشتر بیماری برای راه اندازی مراكز پیوند مغز استخوان در نظر گرفته شوند.


    وی با بیان این كه پیوند مغز استخوان باید در مراكز درمانی مجهز و از سوی كادر پزشكی مجرب انجام شود، ادامه داد: به این ترتیب در مراكز انتقال خون استان های بزرگ مانند تهران، اصفهان و شیراز دستگاه های آماده سازی پیوند مغز استخوان متمركز می شود.


    متولیان اظهار كرد: هیات امنای ارزی وزارت بهداشت بخشی از هزینه هایی كه تاكنون نیز می پرداخته را تقبل كرده است. از معاونت سلامت نیز برای داروها و حمایت بیشتر از پیوند مغز استخوان كمك گرفته می شود و آماده سازی و دستگاه های لازم هم توسط سازمان انتقال خون صورت می گیرد.


    وی پیوند مغز استخوان را نجات بخش بسیاری از بیماری ها بویژه از نوع سرطانی عنوان كرد و با اشاره به حمایت مالی هیات امنای ارزی وزارت بهداشت از این پیوند، گفت: پیوند مغز استخوان در گروه بیمه ها نیست و جزو موارد ستاره دار است. هیات امنای ارزی تمام پیوندهای مغز استخوان انجام شده در كشور را حمایت می كند وانعقاد این تفاهم نامه تنها قدمی است در جهت گسترش مراكز پیوند و با متمركز شدن این امر، هزینه های پیوند نیز كاهش می یابد.


    رئیس هیات امنای ارزی وزارت بهداشت، تصریح كرد: هزینه انجام پیوند مغزاستخوان در بیماری های مختلف متفاوت است، اما هر پیوند مغز استخوان بین 8 تا 20 میلیون تومان هزینه به دنبال دارد. این در حالی است كه هزینه انجام هر پیوند مغز استخوان در آمریكا 100 هزار دلار است.

 

منبع: http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1947429