پزشکان در استرالیا موفقیت خود را در پیوند مغز استخوان که زندگی تازه ای به یک جوان مبتلا به ام اس بخشید جشن گرفتند.


حدود یک سال پیش این بیمار نوزده ساله به ام اس مبتلا شد اما روند پیشرفت این بیماری در وی بسیار سریع بود و او را زمین گیر کرد.


سرعت پیشرفت ام اس در این جوان به حدی بود که درمانهای عادی جواب نمی داد از این رو پزشک معالج او تصمیم گرفت تا از پیوند مغز استخوان استفاده کند. گرچه این روش در کشورهای دیگر معمول است اما پیش از این در استرالیا فقط یک بار انجام شده بود که ان هم نا موفق بود. البته تفاوت این روش با روشهای رایج، استفاده از سلولهای بنیادین برای تولید سلولهای مغز استخوان با کشت این سلولها در ازمایشگاه است. سلولهای تولید شده با این روش سپس به بدن بیمار پیوند زده می شود. تاکنون نتایج این عمل چشمگیر بوده و نه تنها ام اس متوقف شده بلکه اثار ان تا حدودی از بین رفته است.


بیماری ام اس باعث اختلال در دستگاه عصبی و از بین رفتن کنترل مغز روی ماهیچه ها می شود.

 

منبع: http://www.ms-links.org/2009/12/blog-post_13.html