دانشمندان آمریكایی بر این باورند با استفاده از پیوند مغز استخوان می توان بیماری های ذهنی از قبیل اوتیسم، شیزوفرنی و یا افسردگی را درمان كرد.

به گزارش مهر، پیوند مغز استخوان معمولا برای درمان بیماریهایی مانند سرطان خون و یا دیگر بیماریهای مهلك مورد استفاده قرار می گیرد اما تا كنون هرگز از آن برای درمان بیماریهای ذهنی استفاده نشده بود.

محققان دانشگاه یوتا دریافتند پیوند آزمایشی مغز استخوان در موشها می تواند اختلال ذهنی مشابه بیماری تریكوتیلومانیا، بیماری كه فرد در اثر ابتلا به آن موهای سر یا صورت خود را به عمد از جا می كند را درمان كند.

به گفته محققان این اولین باری است كه ارتباط مستقیم میان اختلال روانی و اختلال در سلولهای ایمنی بدن كه قبل از شكل گیری در مغز برای محافظت از سلولهای عصبی در مغز استخوان به وجود می آیند كشف شده است. همچنین احتمال ارتباط میان بیماری هایی از قبیل افسردگی، شیزوفرنی و اوتیسم با این نوع از سلولها نیز وجود دارد.

در این مطالعه محققان توانستند با پیوند مغز استخوان سالم به موشهای مبتلا به این اختلال روانی، بیماری آنها را درمان كنند. همچنین با پیوند زدن مغز استخوان موشهای بیمار به موشهای سالم، این بیماری به موشهای سالم انتقال پیدا كرد و رابطه ای مستقیم میان سیستم ایمنی بدن و اختلالات روانی را آشكار كرد.

بر اساس گزارش گاردین، هزینه و خطرات موجود برای پیوند مغز استخوان به اندازه ای است كه هرگز از این شیوه برای درمان اختلالات روانی استفاده نشود اما این كشف می تواند الهام بخش مطالعات دیگری باشد تا درمانهایی بر پایه سلولهای ایمنی برای اختلالات روانی كشف شوند.