پزشکان معالج این دو بیمار گفتند امروز 85 روز از عمل این پیوند موفق می گذرد وما به شکرانه این عملیات موفق که با حمایت دکتر ابراهیم میکانیکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ومسئولین مربوطه وخیرین به انجام رساندیم اعلام می داریم این مرکز می تواند بیماران مازندران واستانهای همجوار را تحت پوشش قرار دهد.وبعنوان یک پایگاه علمی برای دانشگاه علوم پزشکی بابل افتخار آفرین باشد رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر ابراهیم میکانیکی افزود:به دلیل نوپا بودن این مرکز، نیازمند به ساختمان با تجهیزات لازم و پرسنل کافی برای پذیرش بیماران هستیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: با توجه به وجود تعداد زیادی از بیماران تالاسمی در منطقه شمال کشور، راه اندازی مرکز پیوند مغز استخوان یکی از نیازهای اساسی برای درمان بیماران استان است که مجوز این مرکز در سال 79 اخذ شد. وی اظهارداشت: بخش پیوند کلیه نیز 10 سال پیش در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شهید بهشتی بابل راه اندازی شده و هم اکنون هزارمین پیوند کلیه در آن انجام شده است. امام جمعه شهرستان بابل نیز از تلاش مسئولین دانشگاه در حمایت از راه اندازی این بخش وجسارت آنان تقدیر گرد وافزود ایجاد امید در دل بیمار از کارهای ارزشمندی است که باید اطلاع رسانی کرد کار تازه این پزشکان قابل تقدیر است وامیدواریم پیوسته شاهد تحولات شایسته وبایسته علم پزشکی در سرزمین خود باشیم .

منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل