سومین مرکز پیوند مغز و استخوان کشور افتتاح شد به گزارش خبرنگار مهر در بابل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در مراسم افتتاح این مرکز گفت: مرکز پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشکی بابل می تواند بیماران مازندران را تحت پوشش قرار دهد. ابراهیم میکانیکی افزود:به دلیل نوپا بودن این مرکز نیاز به ساختمان با تجهیزات لازم و پرسنل کافی برای پذیرش بیماران هستیم. مکانیکی تصریح کرد: هم اکنون دو پزشک در این بخش مشغول به فعالیت هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: با توجه به وجود تعداد زیادی از بیماران تالاسمی در منطقه شمال کشور، راه اندازی مرکز پیوند مغز استخوان یکی از نیازهای اساسی برای درمان بیماران استان است که مجوز این مرکز در سال 79 اخذ شد. وی اظهارداشت: بخش پیوند کلیه نیز 10 سال پیش در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شهید بهشتی بابل راه اندازی شده و هم اکنون هزارمین پیوند کلیه در آن انجام شده است.

منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل