محققان دانشگاه کالیفرنیا مولکولی را شناسایی کردند که می‌توان از آن برای پرورش سلول‌های بنیادی خون در درون مغز استخوان بهره گرفت. این یافته‌ها گام مثبتی در جهت بهبود اثربخشی و ایمنی پیوند مغز استخوان به حساب می‌آیند.

8c38c85097295244e3ed48b07e19351f یافته‌های نوین در پیوند مغز استخوان

به گزارش روزنامه الکترونیکی دانش و فناوری ـ ستنا، ماده موثر در پیوند مغز استخوان، سلول‌های بنیادی خونساز هستند. این سلول‌ها در مغز استخوان زندگی میکنند و مسئول تولید و رشد انواع سلول‌های خونی هستند. تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که سلول‌های بنیادی خونساز از مولکولی بنام Robo4 برای تثبیت جای خود در مغز استخوان کمک می‌گیرند. Robo 4 مولکولی نادر است که صرفا در سلول‌های بنیادی خونساز و سلول‌های اندوتلیال رگهای خونی یافت می‌شود. وقوف به این مساله که سلول‌های بنیادی برای ماندن در مغز استخوان نیاز به مولکول‌ Robo 4 دارند، افق جدیدی در درمان پیوند مغز استخوان پیش روی پزشکان می‌گشاید.

پیوند مغز استخوان نوعی درمان از طریق سلولهای بنیادی‌ست که برای درمان سرطان‌هایی از قبیل سرطان غدد لنفاوی و سرطان خون و همچنین دیگر بیماری‌های خونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تهیه و تنظیم: شراره یعقوبی

 

لینك خبر : بیردانا