رتبه سوم ایران در پیوند مغز استخوان

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: پیوند اعضاء یکی از مهمترین کارهایی است که در نظام سلامت کشور بدون نیاز به پزشکان خارجی صورت می گیرد بطوریکه در پیوند مغز استخوان که سالانه به 3 هزار مورد می رسد ایران رتبه سوم را در جهان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن امامی رضوی روز یکشنبه در دیدار وزیر بهداشت کشورمان با وزیر بهداشت سوریه با اشاره به پیشرفتهای گسترده ایران در سالهای اخیر در زمینه پزشکی گفت: با توجه به ایجاد دانشگاههای متعدد و تربیت نیروهای متخصص در حال حاضر مردم ما به خدمات پیشرفته پزشکی دسترسی داشته و از خدمات مناسبی بهره مند می شوند.

وی با اشاره به کوهستانی بودن کشور و پراکندگی جمعیت در نقاط مختلف افزود: برای آسان شدن دسترسی بیماران به پزشک برنامه ریزیها به گونه ای صورت گرفته است که مردم به فاصله نیم ساعت به پزشک عمومی و به فاصله یک ساعت به پزشک متخصص (جراح، اطفال و زنان) دسترسی پیدا کنند.

امامی رضوی اضافه کرد: در حال حاضر برای انجام کارهای فوق تخصصی هیچ نیازی به خارج از کشور وجود ندارد و خوشبختانه در بسیاری از موارد افراد خارجی هم برای ارائه خدمات درمانی به ایران مراجعه می کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: پیوند کبد، قلب، ریه، کلیه و مغز استخوان و پانکراس از جمله پیوندهای موفق در کشور است که توسط متخصصان داخلی صورت می گیرد. همچنین خدمات اورژانس پیش بیمارستانی از وضعیت مناسبی برخوردار است بطوریکه در هر 30 کیلومتر جاده شهری یک اورژانس پیش بیمارستانی وجود دارد و شاخص رسیدن به بالین مجروحان 7 دقیقه و در جاده ها 14 دقیقه است.

منبع: خبرگزاری مهر