هزینه پیوند مغز استخوان در مرکز دیالیز و پیوند اعضاء منتصریه مشهد یک صدم کشورهای اروپایی و آمریکایی است.به گزارش وب دا، دبیر ستاد سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه هزینه عمل پیوند مغز استخوان در کشورهای آمریکایی 500 تا 750 هزار دلار  و در کشورهای اروپایی 350 هزار یورو است، اظهار داشت: تمامی هزینه های درمانی یک بیمار برای انجام پیوند مغز استخوان در این مرکز 200 میلیون ریال است که سهم بیمار از این میزان 40 میلیون ریال می باشد.

دکتر علی قاسمی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها هشت مرکز در کشور توانمندی انجام عمل پیوند مغز استخوان را دارا هستند و دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز به تازگی به این موفقیت دست یافته است خاطر نشان کرد : تا کنون سه بیمار نیازمند به پیوند مغز استخوان به روشهای اتولوگوس ( از خود فرد بیمار) و آلوژن ( از فرد دهنده) با موفقیت در مرکز فوق تخصصی منتصریه مشهد تحت درمان قرار گرفتند و در حال حاضر حال عمومی این بیماران رضایت بخش است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به نقش موثر عمل پیوند مغز استخوان در درمان بیماریها خاطر نشان کرد: حدود 80 نوع بیماری از جمله سرطانهای خون، تالاسمی، اختلالات سیستم ایمنی، بیماریهای ژنتیک، متابولیک و مادرزادی با پیوند استخوان قابل درمان است و در برخی از موارد این روش تنها راه درمانی به شمار می رود.

وی اظهار داشت: پیوند مغز استخوان تنها روش درمانی و قطعی موجود برای بیماران تالاسمی و بسیاری از بیماری های بدخیم خون می باشد و درصورت وجود شرایط بالینی مناسب و نیز در صورتی که درمراحل اولیه بروز بیماری، پیوند انجام شود از نتایج موفقیت آمیزی برخوردار خواهد شد.

دکتر علی قاسمی با اشاره به اینکه در گذشته بیمارانی که نیازمند به پیوند مغز استخوان بودند به تهران اعزام می شدند و این امر نیازمند صرف هشت ماه وقت و هزینه های زیادی بود، اظهار داشت: با تجهیز این بیمارستان به دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز برای پیوند مغز استخوان امکان انجام عملهای پیوند فراهم شده است.

دبیر ستاد سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد : در انجام پیوند مغزاستخوان گروههای مختلف علمی از جمله هماتولوژیست و انکولوژیست، جراحی اطفال، بیهوشی اطفال و بزرگسال، آزمایشگاه بیمارستان، آزمایشگاه ویرولوژی، تیم آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان قائم و سازمان انتقال خون همکاری دارند.

دکتر علی قاسمی با اشاره به اینکه راه اندازی بخش پیوند مغز استخوان از آرزوهای دانشگاه و بیماران به شمار می رفت، خاطر نشان کرد: در حال حاضر درمانگاه پیوند مغز استخوان بیمارستان منتصریه روزهای سه شنبه هر هفته آماده تشکیل پرونده می باشد و پزشکان می توانند بیماران زیر 20 سال نیاز به پیوند  مغز استخوان را به کیلینیک پیوند مغز استخوان منتصریه ارجاع دهند.

وی خاطر نشان کرد: تقویت فضای فیزیکی موجود از حیث بهبود شرایط تهویه و افزایش تختها،تقویت بخش برای انجام سه هدف مهم،درمان بیماران (در حال حاضر 22 بیمار در لیست پیوند مغز استخوان قرار دارند)، انجام پیوند و آموزش نیروها از سایر مراکز استان یا  خارج استان توسعه پژوهش و انجام پیوند هایی که کمتر در دنیا انجام شده یا انجام نشده است را از جمله اهداف آینده این بخش برشمرد.

لینک خبر : http://webda.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=326&pageid=32628&newsview=73314