به گزارش خبرگزاری فارس، مرگ این پزشک روز یکشنبه توسط مرکز تحقیقات سرطان فرد هاچینسون و علت مرگ بیماری قلبی اعلام شده است.

کارهای دکتر توماس از جمله بزرگترین موفقیت‌ها در درمان سرطان است. پیوند مغز استخوان و درمان دیگر مشابه آن یعنی پیوند سلول‌های بنیادین خون میزان زنده ماندن بیماران مبتلا به سرطان خون را از صفربه 90 درصد رسانده است.

بر اساس اعلام موسسه فرد هاچینسون در سال جاری حدود 60 هزار پیوند از این نوع در جهان انجام خواهد شد.

توماس راه پدر را در پیش گرفت و با گام گذاشتن به حرفه پزشکی از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد. در سال 1956 وی نخستین عمل پیوند مغز استخوان دنیا را انجام داد.

وی به همراه تیمی کوچک از محققان از جمله همسرش داتی این پیوند را در سال‌های دهه 1960 و 1970 هم به رغم انتقادات جامعه پزشکی ادامه دادند.

آنها سعی داشتند با کشتن مغز استخوان معیوب بیماران سرطان خونی با دوزهای مرگبار رادیویی و شیمی درمانی و سپس انجام پیوند مغز استخوان جان بیماران را نجات دهند. این روش بعدها به درمان استاندارد بیماران مبتلا به سرطان خون در سراسر دنیا تبدیل شد.

توماس در سال 1963 به دانشگاه واشنگتن رفت و در سال 1974 وی نخستین رئیس انکولوژی پزشکی مرکز هاچینسون شد. این مرکز هم اکنون معتبرترین انستیتو درمان و تحقیقات سرطان در دنیاست.

وی از همسرش که هنوز در قید حیات است صاحب دو پسر و یک دختر است.


منبع: فارس نیوز