پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان به كبد یك بیمار با موفقیت در پژوهشكده «رویان» انجام شد


عمل پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان به كبد سه بیمار مبتلا به بیماری سیروز كبدی در پژوهشكده «رویان» انجام شده كه نتایج حاصل از پیوند در یك بیمار رضایت بخش است.


«سید محمود هاشمی»، عضو گروه سلولهای بنیادی پژوهشكده «رویان» جهاد دانشگاهی با اعلام این خبر گفت: «پژوهشكده رویان تحقیقات وسیعی را در زمینه تبدیل سلولهای بنیادی جنینی و سلولهای بنیادی بالغ (مغز استخوان) به سلولهای عصبی، قلبی و كبدی در محیط آزمایشگاهی در دست انجام دارد، اما از آنجا كه كاربرد سلولهای بنیادی بالغ یا مغز استخوان در سایر كشورها در مرحله حیوانی نتایج مطلوبی را به همراه داشته است، بر آن شدیم با استفاده از این نتایج، این سلولهای بنیادی را به سه بیمار مبتلا به نوع پیشرفته بیماری كبدی پیوند بزنیم.»


وی ادامه داد: «این نوع پیوند سلولهای بنیادی به دلیل آنكه از سلولهای بنیادی مغز استخوان خود فرد تهیه میشود بدون عارضه است. همچنین پیوند این سلولهای بنیادی به بیمارانی كه در مرحله پیشرفته بیماری كبدی هستند میتواند امیدی برای نجات زندگیشان باشد.»


هاشمی درباره نحوه پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان به بیماران كبدی توضیح داد: «همكاران متخصص در مركز تحقیقات گوارش و كبد بیمارستان شریعتی، نمونه مغز استخوان سه بیمار را به پژوهشكده رویان فرستادند، ما نیز پس از تخلیص سلولهای بنیادی بالغ و خونساز از نمونه های ارسالی آن را برای پیوند آماده كردیم كه توسط شریان كبدی به بیمار تزریق كردند تا سلولها بعد از جایگزین شدن در محیط آسیب دیده كبدی شروع به رشد و ترمیم بافت كبدی كنند. »


وی با اشاره به اینكه پس از گذشت پنج ماه از انجام عمل پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان به كبد سه بیمار، نتایج بالینی یك بیمار رضایت بخش است، افزود: «امیدواریم در آینده با اجرای این عمل پیوند بر روی تعداد بیشتری بیمار و بررسی كاملتر راه های نتیجه بخش بودن پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان به كبد، بتوانیم بیماران بیشتری را از مرگ نجات دهیم.»


گفتنی است، طرح پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان به كبد بیماران با همكاری پژوهشكده «رویان» و مركز تحقیقات گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی تهران و حمایت مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حال انجام است.

لینک خبر : http://www.iranbmemag.com/fa/news/view.asp?tmplt=&id=27