به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به رامسر ، « مجید آراسته » روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی تالاسمی و همزمان با برپایی دوره آموزشی تالاسمی در رامسر افزود: در حال حاضر با تمهیداتی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در عرصه پیوند مغزاستخوان در نظر گرفته است هزینه های این پیوند برای بیماران بسیار کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: هم اکنون 16 هزار و 700 بیمار تالاسمی ماژور در کشور وجود دارد که باید با کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت درمان و دارو به آنان کمک کرد .استان هایی همچون گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان و فارس بیشترین آمار بیماران تالاسمی را به خود اختصاص داده اند.اختلالات ژنتیک موجب بروز بیماری تالاسمی می شود و در این استان ها به دلیل ازدواج خویشاوندی این بیماری رواج بیشتری دارد.

آراسته افزود : هم اکنون داروهای تالاسمی به شکل خوراکی و تزریق در کشور تولید می شود . البته باید گفت هر بیمار تالاسمی شرایط خاصی دارد و بر اساس تشخیص پزشک معالج داروهای داخلی و یا خارجی برای آنان تجویز می شود.وی خاطرنشان کرد : درمان این بیماران به صورت رایگان است و حتی داروهای رایگان به آنها داده می شود و تنها برخی از بیماران که شرایط خاصی دارند نیاز به مصرف داروهای خارجی دارند که به آنها یارانه تعلق می گیرد.

وی افزود: مهمترین مشکل بیماران تالاسمی نحوه نگرش افراد به آنهاست که باید تغییر کند، بیمار تالاسمی می تواند ازداوج کند، کار کند و با پیشرفت پزشکی حتی می تواند صاحب فرزند شود.دوره آموزشی تالاسمی ایران تا 19 اردیبهشت ماه در رامسر ادامه دارد.

منبع: http://www.parset.com/FaNews/2314561_mrakz_piond_maghazastakhoan_baid_dar_tamam_bimarsatan_hay_kshorraeh_andazy_shod.html