دبیرستاد پژوهش و كاربرد سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشكی مشهد گفت: شش بیمار مبتلا به سرطان خون و بیماریهای خونی با استفاده از روش پیوند مغز استخوان در خراسان رضوی درمان شدند

بخش پیوند سلول های بنیادی خون ساز (مغز استخوان) حدود یكسال است كه در مركز دیالیز و پیوند اعضای منتصریه مشهد راه اندازی شده است.
وی گفت: پیوند مغز استخوان این شش بیمار به روش های اتولوگوس ( از خود بیمار) و آلوژن (از فرد دهنده) با موفقیت انجام شده و هم اكنون حال عمومی این بیماران رضایت بخش است.
رییس بخش پیوند مغز استخوان مركز دیالیز و پیوند اعضای منتصریه مشهد خاطر نشان كرد: هم اكنون یك تخت بستری در این بخش فعال است كه با ایجاد شش تخت بستری تعداد عمل های پیوند مغز استخوان به ۲۵ تا ۳۰ مورد در سال قابل افزایش است.
قاسمی افزود: پیش از این بیماران شمال شرق كشور برای انجام عمل های پیوند مغز استخوان به تهران و یا خارج از كشور اعزام می شدند.
وی هزینه پیوند مغز استخوان در كشورهای اروپایی و آمریكا را تا ۵۰۰ هزار دلار عنوان كرد و گفت: انجام پیوند مغز استخوان در ایران حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد كه ۱۵ میلیون تومان آن را وزارت بهداشت می‌پردازد و سهم بیمار حدود پنج میلیون تومان است.
وی افزود: هم اكنون هشت مركز در كشور توانمندی انجام عمل پیوند مغز استخوان را دارا هستند

 

منبع: ایرنا