انجام بیش از ۶۸۰۰ عمل پیوند مغز استخوان در کشور

گزارش ها حاکی از این است که تاکنون تعداد ۶ هزار و ۸۰۵ عمل پیوند مغز استخوان در کشور انجام شده است.
  

 

به گزارش داروغذا به نقل از مهر، از زمان انجام اولین پیوند مغز استخوان در ایران در سال ۱۳۶۹ تا پایان ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۴، تعداد ۶۸۰۵ عمل پیوند مغز استخوان در ۹ مرکز پیوند مغز استخوان کشور انجام شده است.

هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، بر اساس آیین نامه حمایت از بیماران پیوند مغز استخوان به ازای انجام هر مورد عمل پیوند مغز استخوان، مبلغ ۷ میلیون تومان مشتمل بر هزینه های هتلینگ بیمارستانی، هزینه های دارویی و هزینه های تجهیزات مصرفی و سرمایه ای مورد نیاز بخش های پیوند را با عنوان مساعدت تخصیص داده است.

در حال حاضر حمایت های هیئت امنای صرفه جویی ارزی از بخش های پیوند مغز استخوان در ۴ محور انجام می شود:

- مساعدت در مورد هزینه هتلینگ بیمارستانی

- مساعدت در خصوص تامین هزینه های داروهای مورد نیاز بیمار در حین بستری

- تامین ست ها و محلول ضد انعقادی مورد نیاز جهت عمل پیوند

- تجهیز مراکز جدید و جایگزینی دستگاه های قدیمی موجود در مراکز پیوند با جدیدترین نسل دستگاه های جدا کننده سلولی

نخستین پیوند مغز استخوان در دنیا در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط دکتر توماس در بیمارستانی در نیویورک انجام شد و نخستین عمل پیوند مغز استخوان در ایران نیز در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۶۹ در مرکز تحقیقات هماتولوژی - آنکولوژی پیوند مغز استخوان بیمارستان دکتر شریعتی تهران توسط دکتر قوام زاده و همکاران ایشان انجام شد.

در حال حاضر بسیاری از بیماری ها به ویژه بیماری های بدخیم با انجام عمل پیوند مغز استخوان مورد معالجه قطعی قرار می گیرند.

هدف از پیوند مغز استخوان و پیوند سلول های مادر خون محیطی، ذخیره سازی مجدد سلول های مادری است که با مقادیر بالای داروهای شیمی درمانی یا پرتو درمانی از بین رفته اند.

 

منبع: قطره